Strategi för immateriella tillgångar

Ett företags immateriella tillgångar är nära sammanvävda med affärerna och har ofta en direkt och avgörande inverkan på affärsresultaten. Vi vet vad som krävs för att de immateriella tillgångarna ska kunna ligga till grund för affärsframgångarna.

Immateriella tillgångar är inte bara de självklara skyddade rättigheterna, som patent, upphovsrättigheter och varumärken. Också företagshemligheter är skyddade i lag och är en immateriell tillgång som ofta är av avgörande värde för ett företag. Teknisk know-how kan i vissa fall till och med vara viktigare än den information som skyddats genom ett patent. Olika slags information och objekt kan vara föremål för licensiering, överlåtelser och olika skyddsformer och avtalsfriheten ger oss stora strategiska möjligheter.

Det enskilt viktigaste verktyget för att få bra utväxling av sina immateriella tillgångar är att ha en strategi för hur tillgångarna skall prestera de önskvärda effekterna. För att skapa en sådan måste man först ha en relevant och aktuell inventering av vilka tillgångarna är.

En analys av strategierna hos företag som framgångsrikt exploaterat immateriella tillgångar visar dessutom att strategierna av nödvändighet kommer att innehålla både legala och renodlat affärsrelaterade komponenter. Mot den bakgrunden att det är självklart för oss att erbjuda inte bara den bästa juridiska expertisen inom immaterialrätt och kommersiell avtalsrätt utan också relevant affärsmässig kompetens och erfarenhet från både internationell industri, småföretag och akademiska start-ups. I strategiprojekt har vi även tillgång till kreativa seniora patentingenjörer liksom till samarbetspartners inom branding, corporate identity och andra relevanta områden.

IAM Advokatbyrå bistår med alla typer av tjänster för att bygga och revidera strategier för immateriella tillgångar. Till både stora företag och till start-ups. Tveka inte att kontakta oss för ett första samtal om vad vi kan hjälpa er med.