Start-ups | Kommersialisering

Att bryta ny mark är en utmaning, oavsett om det gäller att starta ett helt nytt företag, ett nytt samarbete eller att komma till marknaden med en innovation. Vi vet, för vi har hjälpt många från en nystartsposition att nå framgång. Det finns inga enhetslösningar som passar alla men tidigt att lyfta in en strategi för immateriella tillgångar, och att vidta kommersialiseringsförberedande åtgärder för innovation, är nödvändigt för en långsiktig och stabil verksamhet.

Att ha en god idé är en bra början, men goda idéer är sällan lönsamma i sig. De måste omsättas i affärsmodeller och strukturer för att bjuda in till samarbete och kundrelationer utan risken av att någon annan slår mynt av din intellektuella prestation.

Vi hjälper nystartade företag och etablerade företag som behöver expertkunskap i kommersialiseringsfasen att skydda och behålla sin konkurrensfördel. Vi har lång erfarenhet av att skapa avtalslösningar för sekretessfrågor och samarbetsavtal. När vi tillsammans med vår klient utarbetat den lämpligaste företagsorganisationen och affärslogiken för företagets behov, kan IAM Advokatbyrå sätta ramverket på plats med de avtal och legala verktyg som behövs.

Med den rådgivning vi erbjuder lägger vi grunden för en stabil och långsiktig verksamhet för våra klienter, som känner sig trygga när de kliver ut och presenterar sina idéer för multinationella bolag. Med en färdig struktur och affärsplan som också hanterar immateriella tillgångar blir det lättare att attrahera eftertraktat kapital, kunder och samarbetspartner.