Kultur | Design | Media

På många sätt är immaterialrätten, vår specialitet, det kreativa skapandets juridik. Det juridiska skyddet för de alster som konstnärer, designers, fotografer, musiker, författare och skribenter skapar, samlas framför allt under upphovsrätten och designrätten. Rättigheterna styr vem som får göra vad och hur materialet kan kommersialiseras och spridas.

Genom att de kreativa alstren till sin natur utgör upphovsmannens unika uttryck får de en mycket personlig prägel som intimt hänger ihop med rättigheterna. Samtidigt kan föremålen, formgivningen, musiken och bilderna också representera både stora kulturella och samhälleliga värden och inte minst stora ekonomiska värden. Vi förstår hur de här delarna hänger ihop och vi vet att det sällan finns ett enkelt svar. Framför allt har vi har stor erfarenhet av att göra komplex upphovsrättsjuridik begriplig för ”icke-jurister”.

Den snabbt föränderliga tekniska utvecklingen ger ständigt nya möjligheter att skapa, sprida och mångfaldiga upphovsrättsligt skyddade verk. IAM Advokatbyrå står alltid upp för de immateriella rättigheterna och motverkar så långt vi kan alla former av upphovsrättsintrång. Samtidigt växer också den rättighetsrespekterande delande kulturen, bland annat på internet, och många väljer att dela sina kreativa verk genom bland annat Creative Commons-licens och andra strukturer som ger viss nyttjanderätt fri.

IAM har den erfarenhet som krävs för att arbeta med både vardagliga och mycket komplicerade frågor kring upphovsrättigheter, intrång, designskydd och övrig juridik kring text, bild, musik och design. Vi bistår framför allt våra klienter i förhandlingar, i upprättandet av allehanda avtal som de behöver, och vi hjälper dem att hitta rätt i kommersialiseringsstrukturerna för att maximera sina möjligheter.