Intrång | Angrepp | Konflikter

får de flesta att behöva ta hjälp från dem som vet hur man ska göra. Hur ska jag agera om någon bryter avtal, använder mitt varumärke, plagierar mina uppfinningar, använder min patentskyddade teknik eller kopierar mina texter? Hur ska jag agera om någon påstår att jag gör mig skyldig till dessa överträdelser?

Oavsett vilken sida av konflikten man står på är det viktigt att göra en korrekt rättslig analys av omständigheterna och utifrån detta kontakta motparten på ett effektivt och korrekt sätt. Tidig konstruktiv kontakt med motparten när en situation uppstår utgör den enskilt viktigaste åtgärden för möjligheterna att lyckas nå en gynnsam och snabb lösning. Ibland räcker det inte till och en eskalering av konflikten är oundviklig. Hur denna hanteras kommer i många fall att påverka dess utgång. Varje moment kan ha avgörande inverkan på utgången och vi rekommenderar därför alltid expertkontakt i ett tidigt skede. Vi menar att det är omöjligt att vara bäst på allt. Därför har vi valt att samarbeta med de tvistlösningsexperter som vi tycker är allra bäst för de konflikter som går så långt som till rättsligt avgörande. I dessa fall agerar vi kompetent bollplank genom våra specialistkunskaper och vår förståelse för klientens affärer.

IAM Advokatbyrå har omfattande erfarenhet från alla typer av nationella eller internationella immaterialrättsliga konflikter kring till exempel patent-, varumärkes och upphovsrättsintrång och bistår både stora och små företag. Med vår specialistkompetens bistår vi även bolags interna juridikavdelningar med rättsutredningar och rådgivning vid komplicerade immaterialrättsliga frågor och tvister.