Forskning | Utveckling | Innovation

är områden som fått allt större betydelse för att säkerställa konkurrenskraft och affärsframgång. De aktualiserar flera juridiska discipliner och området blir allt mer komplext. En framgångsrik kommersialisering av forskningsresultat och innovation ställer mycket höga krav på att verksamheten och aktiviteterna har organiserats och reglerats på rätt sätt redan mycket tidigt i värdekedjan.

IAM Advokatbyrå har unik kompetens på området. Vår erfarenhet omfattar allt från forskningsfinansiering, villkor för bidrag och Horizon 2020-projekt till läkemedelsutvecklingsavtal med internationella storföretag. Vi företräder både större bolag med egen forskningsverksamhet, forskningsinstitut och småföretag som bygger sin verksamhet på innovation och know-how. De flesta stora utvecklingssteg förutsätter samarbeten på flera nivåer. Vi behärskar så väl uppdragsforskningsavtal på hög TRL-nivå med höga krav på sekretess, som de breda stora internationella konsortialavtalen. Vi upprättar och förhandlar komplexa flerpartsavtal utan att tappa fokus på detaljerna. Vi har också den praktiska erfarenheten som krävs för att få projektavtalen på plats, även när deltagarna är många, från olika länder och med mycket olika behov och förväntningar på projektet. Vi säkerställer alltid er freedom-to-operate, både när det gäller den bakgrund som har använts i forskningsprojekt och när det gäller nyttjande av resultat, samtidigt som vi ser till att er know-how skyddas.

Mycket forskning och utveckling utgår från akademisk forskning vid våra högskolor och universitet. Genom lärarundantaget är anställda vid högskolor och universitet själva ägare till sina uppfinningar. Det är en avgörande omständighet när industrin vill ta hjälp av de akademiska forskarna, och vi vet hur det ska regleras. Men vi företräder också entreprenöriella akademiska forskare som själva vill kommersialisera sina uppfinningar. Vi hjälper till att bygga affärer och utvecklingssamarbeten utifrån önskad affärsplan.

Samägande av immateriella rättigheter är något som bör undvikas. Däremot är det inte alltid möjligt att göra det. Vi vet hur man i så fall måste agera, när man varken kan åstadkomma en bättre reglering på förhand, eller vill gå miste om att delta i samarbetet. Inom patenträtten ges ett undantag för viss fortsatt utveckling: det s.k. experimentundantaget. Syftet är att främja fortsatt utveckling på det givna teknikområdet och att motverka att patenträtten leder till inlåsning och stagnation. Dock finns det många missförstånd kring vad experimentundantaget omfattar vilket i praktiken leder till intrång i andras rättigheter. Vi kan reda ut begreppen och vet vad som ska göras.