IAM Advokatbyrå

är en specialiserad affärsjuridisk byrå som hjälper klienter att hantera immateriella tillgångar, skapa samarbeten och bygga affärer. Vi utmärker oss genom vår gedigna kunskap, vår breda branscherfarenhet och vårt affärsdrivande engagemang.

Med ett ärligt praktikerperspektiv ger vi underlag för beslut, strukturerar affären, ger specialistråden, skriver och förhandlar avtalen. Vi fördjupar oss i våra områden och stöttar dig som klient där du behöver det. Vårt arbetssätt gör att vi ofta kommer nära våra klienter och agerar extern expert-bolagsjurist på våra specialistområden. Långa relationer gör att vi lär känna verksamhet, värderingar och affärsmässighet – något som både vi och våra klienter uppskattar värdet av. Många klienter upplever ett stort mervärde med att kunna få en second opinion, t ex när den egna organisationen är alltför nära involverad i en affär för att kunna se skogen bland alla träd – eller för att se träden i en viss skog. Det kan också gå intern prestige i en fråga, som vi kan hjälpa till att lösa upp genom vår självständiga ställning. Vi backar aldrig från att sätta klientens nytta främst. Vi håller hårt på vår integritet och räds inte heller de obekväma råden.

Vi har en fast förankring i immaterialrättsbranschen både i Sverige och internationellt och vi är en erkänd och aktiv partner i ett stort nätverk. Vi är engagerade i de viktigaste internationella immaterialrättsorganisationerna där vi också har förtroendeuppdrag och deltar i att driva kunskapsutvecklingen i branschen. När det gäller andra juridiska ämnesområden samarbetar vi ofta och gärna med andra experter som vi tycker är lika duktiga som vi på sina respektive områden.

Juridikbranschen genomgår en förändring i grunden. Allt fler företag har god juridisk kompetens för vardagsfrågorna – antingen genom egna jurister eller genom upparbetade kontakter med andra byråer – men behöver expertstöd när det blir alltför komplext eller specialiserat. Det tycker vi är jättebra – varför lämna de viktigaste och mest komplexa specialistfrågorna till duktiga generalister?

Kontakt

IAM Advokatbyrå AB
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm, Sweden
Växel: 08 - 20 90 20


Org.nr: 559030-7673
Allmänna villkor