• Ia Modin

  Advokat | Partner

  Ia Modin har sin tyngdpunkt inom den kommersiella avtalsrätten med fokus på immaterialrätt där hon har både bred kompetens och stor erfarenhet. Bland klienter återfinns innovationsbolag, företag inom Life Science-sektorn, forskande teknikbolag och IT-företag.

  Genom sin bakgrund från kulturområdet har Ia särskild förståelse för kulturbranschens speciella, ofta outtalade förutsättningar. Hon biträder ett flertal namnkunniga personer och företag i kultursektorn, till exempel i produktionsförhandlingar, vid upprättande av förlagsavtal och vid upplåtelse av rätt till design och formgivning.

  Tiden som jurist på Vinnova la grunden för Ias förståelse för det komplexa innovationssystemets uppbyggnad, styrkor och svagheter. Hon har sedan dess ägnat större delen av sin verksamhet åt frågor kring forskning, utveckling och innovation, vilket också omfattar kommersialisering och licensieringar. Området berör ett stort antal juridiska discipliner, men de immateriella rättigheterna är ständigt i fokus. Frågorna blir snabbt komplexa och kräver djupdykning och detaljhantering utan att någon annan aspekt tillåts komma i skymundan.

  Klienterna uppskattar Ias goda affärsmässiga genomlysningar, liksom Ias starka förmåga till konstruktiva framgångsrika förhandlingar som alltid värnar samarbeten utan att göra avkall på affärsnyttan.

 • Fredrik Persson

  Advokat | Partner

  Fredrik Persson har genom lång erfarenhet från chefspositioner i både industri- och konsultföretag byggt en gedigen kompetens inom immaterialrätt och affärsjuridik. Han anlitas dels för löpande affärsjuridiska frågor kopplade till immateriella tillgångar, dels för utveckling av strategier och exploatering. Fredrik kan det mesta om kommersiella avtal. Han upprättar, granskar och förhandlar för sina klienters räkning licensavtal, utvecklingsavtal, distributionsavtal och andra kommersiella avtal som är kritiska för hantering av immateriella tillgångar. Fredrik biträder både börsbolag och små bolag i frågor kring intrång, strategier och skydd för immateriella tillgångar. Han hanterar även frågor om konkurrensrätt och compliance både nationellt och internationellt. Fredrik har erfarenhet från internationella tvister om immateriella tillgångar från bland annat USA, Tyskland, Danmark, Frankrike och Italien vilket bland annat har givit honom en fördjupad förståelse för vilka fallgropar som ska undvikas när man bygger affärer.

  Klienter som anlitar Fredrik brukar uppskatta hans resultatfokus, affärsförståelse och engagemang.

  Fredrik har en bakgrund som chef för IP & Legal Support på DeLaval International AB och har också tidigare varit ställföreträdande VD på patentbyrån Zacco. Fredrik kommer närmast från egen verksamhet som bland annat har innefattat framgångsrik kommersiell exploatering av egna patenträttigheter i USA.

  Fredriks stora passion utanför jobbet är cykling och han har bl.a. genomfört sju vätternrundor.